Mr. Barrois François, afgv. bestuurder en uitbater belast met het dagelijks bestuur.