Veteranendag  

28 april 2008

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

Meer weten, klik hier

 

Opladen even geduld.....

 

 

 

 

 

DE EERSTE VETERANEN DAG.

 

 

 

Het was koud die maandag, somber en regenachtige. Er stond een redelijk windje die het nog kouder deed aanvoelen dan dat het in feite was. Gelukkig verscheen er af en toe een waterzonnetje. De warmte liet zich voelen en dat deed de toeschouwers goed.

Iedereen vond het maar ongezellig doch de parade zou doorgaan zoals geplant in het “Jubelpark” beter gekend onder de naam “Parc du Cinquantenaire” te Brussel niet ver van de Congreskolom het memoriaal gedenk monument voor de slachtoffers van de verschillende conflicten.

De tribunes voor de eregasten en de genodigden alsook de staanplaatsen voor het publiek waaronder de meerderheid bestond uit oud militairen – Veteranen, waren algauw allemaal benomen door de talrijke opkomst van vandaag.

Jaarlijks staat 07 april in het teken van de Oud-strijder en wordt deze dag de “Veteranen dag” genoemd. Het is een hulde aan alle erkende Veteranen.

De vers benoemde Minister van Landsverdediging en burgemeester van Aalter (CD&V) Pieter De Crem, dirigeerde de feestelijkheden en zou later tijdens het verloop de troepen schouwen en een toespraak houden.

Het media gebeuren met al zijn reporters van diverse kranten en tv stations liepen kris kras door elkaar om een goed shot te kunnen maken van de diverse personaliteiten en andere prominenten die hun plaatsen begonnen in te nemen.

De stilte werd doorboord door de muziekkapel van de Zeemacht. De verschillende aanwezige troepen marcheerden erachteraan de band. We zagen eenheden van de ¨Para's en de Commando's, de Bevrijding en de Genie troepen. Tevens waren er ook gemengde eenheden gevormd.

Het zijn allemaal eenheden die in het buitenland een (gewapende) humanitaire opdracht vervuld hebben, in het teken van de vrede en de democratie.

Hierbij horen wij, al de manschappen van de eerste en tweede Mars Compagnie, Congo en de Rwanda Burundi, in de jaren 1960 en 1961, zijn de Congo Veteranen.

Bedenk dat al deze mensen die hier vandaag aanwezig zijn zich eens hebben blootgesteld aan gevaarlijke opdrachten in een onbekend land om er de vrede te helpen handhaven, hulp te bieden aan verdrukten en repatriëring van burgers in nood te doen ver weg van hun eigen gezin en familie.

 

Insgelijks is het vandaag een eerbetoon, een herdenking, aan zij die in de beide wereld oorlogen voor onze vrijheid en onze welstand hun leven gewaagd of gegeven hebben opdat wij nu een menswaardig bestaan zouden kennen.

Aan de aanwezige oud-strijders van gewapende opdrachten werden met een woord van waardering het ereteken opgespeld en daarna zette het defilé zich in beweging op het paradeplein .

Een eenvoudig maar een kleurrijk machtsvertoon die bij menige onder ons de haartjes op armen deed oprijzen.

 

Daarna werd ons een receptie aangeboden in het Koninklijk Luchtvaart Museum tussen alle mogelijke vliegtuigen waaronder er verschillende types staan die door onze eigen luchtmacht gebruikt werden in het verleden. Old timers uit de luchtvaart zoals Russische Mig toestel e.a. onder meer een US bommenwerper A-B26, die jaren geleden omgebouwd werd om er vracht mee te vervoeren. De Antwerpse Kreeften Centrale, een ex Belgische bedrijf uit de jaren zestig, was de eigenaar van dit toestel en heeft dit gebruikt voor haar crustacés transporten over Europa te verzekeren.

Na enkele drankjes en nog wat oude makkers vriendschappelijk een handenschuddend weerzien wensen verliep deze veteranen dag in alle rust zodat het tegen val avond de mensenmassa uiteen deinde en het de indruk gaf dat er vandaag helemaal weer niets was gebeurd.

 

Menu