BOBY LAND SCHOTEN .

264 Brechtsebaan    Schoten B-2900 Belgium.

 

Steeds heeft het Boby land een rol gespeeld in mijn leven. Die grote betonnen boot gelegen aan de Schoten vaart. Een monument voor de gemeente. Eerst in de begin toen de oorspronkelijke eigenaar en bouwer aan zijn ontwerp begon waren er heel wat mensen in de omgeving, in de gemeente Schoten die hun bedenkingen hadden. Dit waaide vrij snel over toen iedereen de mastodont uit beton zag verreizen. Zo direct gezien was het niet zo'n mooie constructie, maar als blikvanger was het wel gelukt. Stilaan werd het een gekend recreatie centrum, van wijd en ver kwamen ouders met hun kinderen en vrienden om er zonnen en te zwemmen in de vakanties.  Als het weer het toeliet brachten ze er de gans dag door.

 

Als jonge jongen, teenager, heb ik ook het Boby Land leren kennen. Tijdens de zomermaanden ging ik er regelmatig zwemmen. De zomer maanden en tijdens de schoolvakantie, een periode om niet te vergeten. Ik zat er bijna elke dag om te zwemmen en om pret te maken met de vrienden van toen. Af en toe kwamen er boten (aken) voorbij gevaren. Er was toen nog geen bijzonder drukte op de vaart. We doken het water in en zwommen naar de lichter. Klommen erop en doken er weer af, sommige schippers vonden het niet altijd even leuk. Destijds was de kwaliteit en de helderheid van het water in de vaart optimaal. Buiten de geliefde water activiteiten speelden we er Volleybal en konden er voetballen en niet te vergeten lagen we uren boven op de hoogste dek van het betonnen Boby Land, het dak - dek boven de dancing, te zonnen. Zoals je kunt begrijpen was er daar héél veel interessants te zien voor jonge gasten als wij. Man, al dat vrouwelijk schoon lag daar maar te bakken. Het leek wel een sprookje! Soms was de lucht vervuld van de geur van zonnebrand olie. Het rook zalig als een dure zoete parfum. Iedereen smeerde zijn body rijkelijk in er om er 's avonds mooi uit te zien in het uitgaansleven. Gebruind of kreeftenrood, maar het bleef een zalig vakantiegevoel dat aan 't zuiden deed denken.

Dit maakt dat ik destijds ook de eigenaars, uitbaters van het Boby Land leerde kennen, de familie Klint, en er bevriend mee raakte. Temeer dat de zoon Johnny en ik het met elkaar goed konden vinden. Johnny was ook nog Barman in de stad Antwerpen. Hij zijn hoofdbezigheid zat in het nachtleven. Vader Bob Klint de eigenaar en uitbater die alles nogal streng in het oog hield zoals een zelfstandig dient te doen, bijgestaan door zijn echtgenote Celine, was er alle dagen aanwezig. Hij was het Boby Land, in levende lijve. Haar dochter Monique en haar man Antoine die daar mee hielpen hadden destijds vier jonge kinderen. Het waren Alex, Richard, Violet en Jasmine. Haar echtgenoot baatte naast het Boby Land een garage uit en men kon er aan de pomp tanken. Hij verkocht er een Russisch merk, vele jaren later zou hij van zijn garage een dancing van maken, na de dood van zijn schoonouders, deze hield niet lang stand. Dan bleef er nog een dochter over van Bob Klint, ze noemde Liliane. Samen met haar hebben we er mooie gezellige dagen doorgebracht en waren we vaak samen op stap. Onderwijl was mijn best vriend, "het Jefke" ook een graag geziene klant die graag een staaltje Cha Cha weggaf met zijn lieve vriendin Jacqueline.

Om het heen weer rijden naar de stad te vermijden, want ondertussen had ik zelf een scooter, mocht ik een tent zetten op de grond van Johnny aan de overkant van het Boby Land, dan kon ik daar blijven slapen, vlak naast de gekende restaurant, "Tijl Uilenspiegel".

Inmiddels leerde ik op een van onze jaarlijkse school bals, van het Atheneum, een mooi leuk meisje kennen. We waren ongeveer even oud op enkele maanden na. Ze zat in haar laatste jaar te Antwerpen waar ze voor onderwijzeres studeerde. Haar ouders hadden langs de vaart in Schoten een bungalow Zo van die bungalows die destijds nog in betonplaten opgetrokken waren. Het gaf een geweldig gevoel verliefd te zijn vooral nu tijdens de vakantie, en van zelfsprekend... natuurlijk ook daarna!

 

Vele jaren later in de jaren 70 samen met De Loecker Frits nam ik het Boby Land over. het was uitgebaad geweest door de zoon van het restaurant "Uilenspiegel". Marcel zo noemde man, was inmiddels de uitbater geworden van het Boby Land. Hij liet in de weekend er een orkestje spelen zodat er kon gedanst worden. Meestal oudere mensen die van hun avond ook iets leuks maakten. De tijd staat niet stil en heeft geen mededogen zodat ondertussen Johnny overleed en de vriendschap met Liliane  ook voorbij was, voor mij twee geweldige vrienden minder.

 

Na deze overname, enkele maanden later renoveerden we het Boby Land tot een moderne luxueuze dancing, de mooiste in de provincie Antwerpen en omgeving opdat moment. Het was de firma Hurts Gilbert uit Sint Job, die deze creatie tot een groot succes bracht. Toen werd er zoals overal in het land de zaterdag en de zondag gedanst, ook in het Boby Land was dat het geval en dit met het orkest van, "Rico Zoroh" (Eric De Vos) en zijn ensemble. Deze was nog zeer jong toen hij zijn debuut bij ons maakte. Een jaar lang hebben we drie tot vier dagen in de week met een live orkest gespeeld en natuurlijk ook de gelegenheid tot dansen was er en dit was een succes. Regelmatig waren er ook speciale avonden waar er befaamde vedetten optraden, nu noemt men dat BV's,  zoals de Vlaamse Caruso "Freddy De Maegd" alias Kurt Fleming. Lena Sanders de dochter van Charles Janssens. Deze slaagde erin achteraf in het buitenland een stevige carrière uit te bouwen als jazz -zangeres. Momenteel verblijft ze in Canada. Alsook het orkest van de Combo Blue Moons  speelde er op oudejaarsavond, etc, etc.  Met de veranderingen en renovatie van het interieur van de zaak werd ook de naam omgezet in "The Queen Mary".

Helaas kon de zaak niet verder gezet worden. De frequente alcoholcontroles, zelfs uitgevoerd voor de deur verraste menig cliënteel. Maar het ergste was de autoloze weekends die waren komen opzetten en dit wegens de heersende energie crisis. Deze periode en dan nog wel in het putteke van een strenge winter, zonder stookolie, heeft ons werkelijk de das omgedaan daar onze gasten niet mochten rijden de zaterdag en zondag avond.

 

Na de zaak van der hand gedaan te hebben aan een goede kennis van ons, De Groot Fernand, die zou er een Canzonetta van maken, zoals er een was te Antwerpen en te Blankenberge. Met deze ontwikkeling geraakte het Boby Land achteraf aan de naam, "The Love Boat".

 

Het Boby Land of beter gezegd, "The Love Boat" is in de verschillende jaren geregeld van eigenaar en -of uitbater gewisseld, er werd zelfs een klasse restaurant in het voorschip aan toegevoegd met de naam:"Mir-a-L'eau". Restaurant - Traiteur - Catering. Niet tegenstaande de evolutie kreeg de folklore van de Schotenvaart een felle deuk en ging er in Schoten veel teloor. Trouwens zijn er in het verloop van tijd nog andere zaken aan de vaart verdwenen die wat verder gelegen waren zoals, "Ons Genoegen" en een daarnaast, "Levenslust".

 

Voor eeuwig zal het Boby Land iets heel speciaals blijven voor mij en voor wie het destijds gekend heeft tot het einde van mijn uitbating.

 

                                                                                                   It will never be the same!!!   

Bijgewerkt op maandag 27 februari 2012 13:03:04

Synoniem voor Boby Land; Queen Mary - Love Boat.