Delta Air Transport. nv    
 
   
    Mr. BARROIS, vertelt hoe het allemaal werkelijk gegaan is, en...
    niet zoals sommige het vertellen zoals zij het graag zouden gezien hebben.  
 
 
Zo was er ondermeer de heer Van den Bergh Frans, uit Brasschaat, die er heilig van overtuigt was dat er een gat in de markt bestond wat betreft:
ďAirtaxiĒ.
 

 

 
 
De algemene gedachten.  
 
In de jaren Ď60 was er veel te doen rond de uitbreiding van de luchtvaart in BelgiŽ, voornamelijk te Deurne. Gelukkig bestonden er toen in ons land nog mensen die een ideaal bezaten of die er een te verdedigen hadden. Mensen die hun droom wensten waar te maken. Er werden in die tijd op het gebied van luchtvaart nog veel idealistische uitvoeringen tot stand gebracht.  
 
Het zich verplaatsen in een privaat toestel, met ervaren beroepspiloten, alleen of met een beperkt aantal zaken mensen, collega's of genodigden. Dit om zich snel te verplaatsen zonder gebruik te maken van de gevestigde nationale luchtvaartmaatschappij die destijds het monopolie bezat. 
Om operatief te kunnen zijn moest een (nieuwe) maatschappij opgericht worden. Deze was dan verplicht een exploitatie vergunning aan te vragen, bij het Bestuur van Luchtvaart, te Brussel. Een licentie bekomen om een commerciŽle activiteit uit te voeren was in die tijd niet zo evident. Het monopolie, het alleen recht om Belgisch geregistreerde vluchten te mogen doen lag bij Sabena nv. 
 
Airtaxi is een duurder aspect van (zaken) reizen maar dat in wezen aan het einde van de financiŽle rit toch voordelen met zich kan meebrengen. De luchttaxi gebruiker zijn status en het imago van zijn bedrijf werd alzo opgekrikt en in aanzien gewaardeerd. Het huren van een vliegtuig, het vertrekken wanneer en naar waar men wil, met een privť toestel, het bleek een openbaring te worden.
 
Intussen heeft dit verschijnsel een meer algemene normale gestalte gekregen in de zaken wereld. De dag van vandaag staat niemand er niet meer paf van, maar toen was het nog een hele gedurfde en hoogstaande onderneming. De toestellen van dat moment zijn niet meer te vergelijken met de huidige verfijnde en snellere vliegtuigen.
 
Begrijp me goed, ik spreek hier nog steeds over BelgiŽ. In andere landen zoals de UK, USA en AustraliŽ was Airtaxi al een goed en vanzelf sprekend begrip, zelf in de Scandinavische landen.  

 

   
     
 
  De kennismaking.  
Dagelijks was ik op de luchthaven van Deurne aan te treffen, was ik niet aan het vliegen dan zat ik daar in de cafetaria van de Remi Tjolle.
In die tijd bestond er een vliegschool onder de naam ďSOTRAMATĒ of beter gekend Sotramat Flying School die destijds ook een felle opgang kende wegens het strikt belijd van ene Tony van Grieken een ex militair vlieger. Sotramat was een neven activiteit van een groot Antwerps bedrijf.
Daar was ik ingeschreven en nam regelmatig vlieg lessen bij Tony van Grieken, instructeur en ex-militair piloot die aan het hoofd stond van de vliegschool.
Inmiddels had ik al opgemerkt dat een nieuwe leerling, een zekere Frans van den Bergh, ook regelmatig bij van Grieken les nam. Hij was zowat in de dertig en bleek een zeer druk leven te hebben. Hoogstwaarschijnlijk een zakenman. Steeds keurig gekleed in een driedelig pak en onder de arm een lederen mallet. Hij kon niet verhinderen dat zijn plat gekamde zwarte haren met een bles op zijn voorhoofd, met zijn zware zwarte bril hem een streng maar correct opzicht gaf.
Hij kwam steeds gehaast binnen en verdween even snel na zijn uur- vliegpraktijk. Hij gunde zichzelf niet de minste onderbreking, "Time was money".
Zo ging het weken zelfs maanden aan een stuk, tot op een dag dat ik in de Bar me tegoed zat te doen aan een koffie dat Fr v.d. Bergh me vroeg of hij mocht komen bijzitten.
Het gesprek ging over het vliegen en nog eens over vliegen en wat we er allemaal mee zouden gaan aanvangen als we de nodige brevetten op zak zouden hebben.
De keer daarop spraken we af om ons na de les in de Bar van de luchthaven te treffen. Alzo ontstond er algauw een goede band tussen ons beiden, we konden goed communiceren en zaten op een gelijke frequentie wat ons ideaal en dromen betrof.  
 
Fr v.d. Bergh was een betrouwbaar en gerenommeerd vastgoedmakelaar. Hij deed zaken zowel in BelgiŽ als in het buitenland, voornamelijk met ItaliŽ en Spanje. Hij was goed gekend en een vooraanstaande persoon die iedereen, die erom vroege, graag van dienst was. 
Het was een gelovige man en al even vroom was zijn echtgenote, die ik later mocht leren kennen.
Fr v.d Bergh, was altijd onderweg om te werken tot laat in de nacht. Restaurant of cafť bezoek stond niet als noodzakelijk bovenaan op zijn dagprogramma. Alles was even netjes als geordend in zijn levenspatroon. Het was te zien dat hij zijn school opleiding gedaan had bij de JezuÔeten, dat werd me later toch over hem verteld. 
 
In de loop van meerdere bijeenkomsten liet hij verstaan dat het hem allemaal teveel werd en dat hij met zijn vliegcursus zou stoppen.
Hij vroeg me om zijn privaat piloot te willen worden om hem met zijn vliegtuig, dat toen nog niet aangekocht was, te verplaatsen. De vluchten zouden voornamelijk gaan tussen Antwerpen (Deurne) naar SardiniŽ en het zuiden van Frankrijk (Montpellier Ė Nimes) en bij gelegenheid in het begin naar Spanje.  
 
Ik was vereerd en in de wolken van geluk. Ik forceerde mijn verdere lessen en deed mijn uiterste best om zoveel mogelijk informatie in te winnen betreffende het beroep van privaat piloot. Enkele weken gingen voorbij toen Fr v.d Bergh afkwam met een vast besluit van een luchtvaart  maatschappij - een Airtaxi maatschappij te stichten op Deurne.  
 
Ik moest van hem mijn vliegen maar even laten rusten en zou vanaf nu me moeten bezig houden met het oprichten van een Airtaxi maatschappij. Het inrichten van een (basis) kantoor en nog verschillende andere kantoren in BelgiŽ. De bijkantoren van Oostende - Middelkerke en Luik - Bierset. Het aanwerven van het nodige personeel en alles wat daar rechtstreeks en onrechtstreeks mee in verband zou staan. 
Ik zou vanaf nu zijn directeur -en organisateur van de ďDelta Air TransportĒ worden.  
 
Alles wat ik zou doen en verder deed was in opdracht van Fr v.d Bergh en zijn Airtaxi maatschappij. Zo huurde ik een eerste verdieping op de luchthaven, een zeer grote ruimte, om er ons kantoor onder te brengen. De locatie was uitmuntend. We hadden zicht over gans de luchthaven en haar landingsbaan plus de tarmac waar de toestellen geparkeerd staan. 
Deze locatie van de Regie der Luchtwegen moest door ons worden gerenoveerd. Het stond jaren leeg en was heel erg verkommerd geraakt. Met een stel vakmensen werden er valse plafonds en muren geplaatst. Verlichting geplaatst en vloeren gelegd. In het plafond zaten groten licht baken en op de vloer kwam vasttapijt. Daarin werden vijf burelen en de nodige bijhorigheden geleverd. Alles was nieuw en beantwoorde opdat moment aan de gestelde normen. In het achterste lokaal liet ik een navigatiekamer maken waar alle kaarten en luchtvaartdocumentatie te vinden was (zoals de Jeppersen Leather Airway Manual Service Flight Case) , informatie van over heel de wereld. Europa was onze eerste werk zone, daar het nog steeds geen al te zware (grote) toestellen zijn.
 
 
 
 
 
Aangaande Airtaxi.
 
 
Het zou een bedrijf, een firma worden, dus stichtte Fr v.d Bergh een naamloze vennootschap. Het merendeel van de vennoten waren vrienden, Mr. Fransen en Ramon allen immobiliŽn makelaars zoals Immo Flandrimo. In de directe toekomst zouden deze al direct gebruik kunnen maken van de nieuwe maatschappij. Aan de andere kant verzekerde deze klanten aandeelhouders reeds een regelmatig inkomen voor de verse opgerichte firma.
Samen staken we de koppen bijeen om een geschikte naam te vinden en die nog niet gebruikt werd door andere luchtvaartmaatschappijen.
Fr v.d Bergh en zijn vennoten kozen unaniem voor het door mij uitgewerkte logo en de naam van ďDelta Air TransportĒ afgekort ďDATĒ. Eerst koos Frans van den Bergh voor Delta Air Service, maar die voldeed niet. Mijn voorstel heb ik voorgelegd, volledig uitgewerkt en in kleuren Ė zowel de tekening van het logo dat jaren zou dienen en zelfs nu nog in gebruik blijkt te zijn. De stickers die overal zouden opkomen zelf op de vliegtuigen liet ik drukken in de gemeente Lier.
In de vennootschap werden op technisch advies van de heer Van Grieken van Sotramat drie nieuwe toestellen aangekocht en in gebruik genomen door Fr v.d Bergh. Het was zijn persoonlijk toestel met Belgische inschrijving ďOO-VDBĒ. Het was een Cessna Centurion, nog nooit op Deurne gezien. Daarbij kocht hij achteraf een Cessna Puch-Pull, inschrijving OO-VDA, een bi - moteur en een Cessna Skywagon OO-VDC. Later zouden er nog enkele Beachcraft toestellen bijkomen. Zulk een initiatief had de luchthaven in jaren niet meer gekend. Het was de periode dat ook de NV Sotramat Flying School gestart was met zijn activiteiten. Plots werd de luchthaven uit zijn slaap gerukt en er ontstonden fors activiteiten alsook een hele boel neven activiteiten.
 
 
 
De Start.
 
Zo als het gebruikelijk is werd er ook een receptie gehouden in de vertrekken in de hall van de luchthaven waar de champagne en andere drankjes rijkelijk vloeiden.
Alle vennoten vrienden, kennissen en potentiŽle klanten waren uitgenodigd en aanwezig. Vooral de pers deed zijn werk naar behoren want die waren vanzelfsprekend ook aanwezig voor de nodige publiciteit die eraan gegeven moest worden.
Toespraken werden gehouden door de heer commandant van de luchthaven, destijds de heer Jos Ghoos. Verder deed de Graaf DaniŽl le Grelle een toespraak voor DAT en het behoud van onze luchthaven van Deurne - Antwerpen. Vanzelfsprekend heeft Frans van den Bergh een woordje geplaatst naar zijn gasten en dit met betrekking tot zijn nieuwe onderneming.
 
   
 
 
 
In het midden Barrois FranÁois naast Frans van den Bergh en echtgenote.
 
 
 

 

Groepsfoto opening.jpg (407617 bytes)

Rechts van Mr. Barrois zijn echtgenote Verdonck Jeannine met haar vriendin Solange Marchand. 

   
 
  ?
   

   
 

Top Page

 Hierboven nog enkele unieke beelden van op de avond van de receptie. 
       De start van Delta Air Transport te Deurne.

Home

 
 
   
 
Nadat alle feestelijkheden en PR modaliteiten vervuld waren was de tijd gekomen om letterlijk en figuurlijk van de grond te komen. Gezien dat de voorbereiding tot het oprichten van DAT maar voor de 50% gebeurd, was het nu het moment dat de rest moest gebeuren - het aannemen en organiseren van vluchten, want er moest ook nog geld in de lade komen.
Mijn zorg en verantwoordelijkheid bestond er in om alles te regelen wat zich ook maar voor deed. Het hardste was de klassieke administratie, zoals die voor het Bestuur der Luchtvaart, die zich dagelijks opdrong.

Er werd vliegend personeel aangenomen zoals de heren; Keyers, Herzet, Mommaerts, Vinck en Beaudout Lode. Enkele maanden later kwamen er twee bedienden bij zoals Mr. Selderslaghs?, bijgenaamd Pitou, en een boekhouder uit de relatie kring van Mr. Van Den Bergh.

Dit gaf meer ruimte aan mijn bezigheden zodat er meer veldwerk gedaan kon worden. Ik installeerde op de luchthavens van Bierset en Middelkerke (Oostende) de eerste bijkantoren voor DAT. Intussen vonden er vluchten plaats vanuit Antwerpen naar Z - Frankrijk en Spanje.

Voor een immobiliŽn kantoor uit Schilde vlogen we in de eerste dagen al een dringend te opereren persoon naar Parijs met de Skywagon. Een vergadering met vier zaken mensen naar Nice werd gedaan met de Puch-Pull en we waren in de late namiddag al terug te Antwerpen. Verschillende vluchten gingen een en weer naar Guernsey en Jersey, voor tomatenkwekers. Zo werden er regelmatig meerdere en gelijkaardige vluchten geboekt door zakenlui.

  Het buitenland.  

 

 

Verschillende keren ging ik met Mr. Van Den Bergh mee naar SardiniŽ (ItaliŽ) waar ik op een van de reizen werd voorgesteld aan een zekere dokter Solinas, een lokale zaken relatie. Verder wees de toekomst uit dat Solinas en mezelf samen goed konden optrekken. Solinas wist alle, of toch de meeste, problemen ter plaatsen op te lossen en fungeerde dus als onze gids!

Samen met Dr. Solinas hebben we mooie dagen gekend omdat deze wist waar we moesten zijn op SardiniŽ en op het vaste land ItaliŽ. Tevens deed zijn reputatie, destijds, als dokter vele deuren opengaan om zaken te kunnen doen zoals met het Vaticaan te Rome.

Mr. Fr v.d Bergh gaf me de opdracht in SardiniŽ zaken relaties op te doen om cargo los te krijgen naar BelgiŽ want leeg terug vliegen naar de home basis was niet winstgevend. Dus ik bezocht daar alle mogelijke KMOís en grote producenten.

Daar Mr. Fr v.d Bergh regelmatig met zijn klanten, geÔnteresseerde grond kopers, naar Cagliari kwam trof ik alle voorbereidingen in ons vast hotel Mediterraneo. De bezoekers opvangen op de luchthaven en ze verder begeleiden samen, al dan niet, met Fr v.d Bergh.

Na verloop van tijd stelde Mr. Fr v.d Bergh me voor of ik wou onderzoeken wat de mogelijkheden waren om op zijn eigen grond, een pracht landgoed in het ZO van het eiland (SardiniŽ), een eigen landingsbaan aan te leggen om ter plaatsen met zijn klanten te kunnen landen. Helaas werd dit idee al meteen door de Italiaanse autoriteiten van de kaart geveegd. Het was wel een helse opdracht en een financiŽle Boobytrap.

Intussen moest ik met Fr v.d Bergh, voor senator Van de Kerkhoven en zijn echtgenote, een ruwbouw laten zien bestemd voor een immens hotel te San Polo. Het zou moeten dienen als vakantieoord om bejaarden Belgen in onder te brengen die we zouden overvliegen met onze toestellen. Dit zou worden georganiseerd door de Senator voor de mutualiteiten.

Ondertussen was ik met mijn echtgenote in het centrum van Cagliari gaan wonen, in de ďVia San BenedettoĒ. Een mooi appartement met alles erop en eraan. Verder zouden wij dit appartement ook gebruiken om te vergaderen met onze potentiŽle klanten om rustig en uitgebreid over onze projecten te praten.

Toen Mr. Fr v.d Bergh met zijn gezin op skivakantie was op de Zermatt in Zwitserland werden er wij uitgenodigd om aldaar verdere projecten te bespreken.

 

 

Minder goede tijden.

 

 

Een van de toppers was dat ik me niet meer moest bekommeren om de thuisbasis Antwerpen daar hij een nieuw zakenvoeder aangenomen had. Maar bij mijn weten om en zonder bij mij raad in te winnen werd: ďFreddy Van GaeverĒ aangeworven om mij te vervangen en de zaken daar verder te zetten, in BelgiŽ.

Opdat moment stond Fr v.d Bergh reeds onder zware administratieve en financiŽle druk en werd zijn succes door velen benijdt. Anderen wilden mee van zijn succes genieten en deden alles om erbij te geraken, wat het hen ook maar kostte. DAT was voor hen zo wat een springplank van het ene bedrijf naar het andere, een tussenstap.

Mr. Fr v.d Bergh suggereerde dat ik verder in ItaliŽ moest blijven om me bezig te houden met de immobiliŽn en het idee fiks van die landingsstrip. Hij wou daar ter plaatsen ook een vaste persoon hebben waarop hij kon rekenen . Maar gezien  zijn nieuwe condities en voorop gestelde toegestane faciliteiten, beneden die van mijn huidige functie waren en de door hem opgedrongen taken zo hoog waren, was ik genoodzaakt ermee op te houden. Het speet me geweldig.

De firma DAT kwam vervolgens geheel of gedeeltelijk in de handen van Sotramat, CMB, KLM en mogelijk nog andere(n) om uiteindelijk bij Sabena te belanden die dan op haar beurt failliet ging. Door de Zwitsers?

DAT werd dan omgezet door de Generale groep Lippens & Davignon die er  SN Brussels Airlines van maakte. 
 

  Slot.  

 

Het is droevig om te melden dat er zo velen zijn geweest, tientallen die van deze man geprofiteerd hebben en zo weinig hebben terug gegeven. Die door hun schone schijn, hun eigen belangen wisten te verstevigen en de firma daardoor te verarmen. Trouwens heerste er steeds een spanning onder het personeel die het welslagen van de diverse gestelde doelen verhinderde.

 

Verder heb ik het initiatief van Mr. Frans Van Den Bergh blijven steunen en bewonderen. Maar helaas kwam er ook wel een einde aan mijn ideaal en de samenwerking met Frans. We zijn als beste vrienden uit elkaar gegaan. Daarna heb ik hem nog een tijdje vertegenwoordigd in SardiniŽ.

Nooit waren er tussen ons harde woorden gevallen die een mogelijke oorzaak zouden zijn van onze scheiding.

 

Daarbij komt dat het noodlot Fr v.d Bergh trof bij een vliegtuig ongeval en zijn leven bij inschoot zodat hij de verdere afwikkeling van zijn initiatief niet heeft gekend.

 

Ik denk nog regelmatig aan deze vooruitstrevende, gulle en goede man!

 

  Top Pagina.