Begin Oorkaarsen
Yin Yang Aromas
Onstspanningsmuziek
Energetische Cremes
Over Biosun
 
                                  Cellteamsol  
                                  
 HET ACTIEVE PRINCIPE.


BIOSUN Oorkaarsen werken lichaamszuiverend. Een lichte onderdruk (schouweffect) in de oorkaars en een

trilling van de stijgende lucht te wijten aan de natuurlijke beweging van de vlam, geven een lichte massage van het trommelvlies. Dit brengt een intensief gevoel van aangename warmte teweeg en een "bevrijdend" aanvoelende drukregeling in oor-voorhoofd en bijholten gebied.

 
Deze lichamelijke prikkel wordt bijna onmiddellijk na het aanwenden beschreven als een weldadig gevoel,

druk en pijnverminderend, vooral in hoofd en oorgebied.
Spontaan kan dit ook een vrijere neusademhaling en een beter geurvermogen tot gevolg hebben, ook bij een tot

dan toe verstopte neus.


Bovendien geeft deze ceremonie een heerlijk gevoel van ontspanning. Een zeldzame gewaarwording van

geluk en geborgenheid.

BEHANDELING.

                                                     Aandachtig lezen a.u.b.


BIOSUN Oorkaarsen zijn ca. 22cm lang en branden ongeveer 10-12 minuten.
Werken met oorkaarsen is werken met vuur, daarom is er gevaar op verbranding.

Uit veiligheidsoverwegingen is het af te raden oorkaarsen bij zichzelf te plaatsen. Laat steeds de behandeling door een tweede persoon doen.(vb.uw Therapeut) Deze moet strikt onze aanwijzingen volgen dan is het gebruik zeker en kan de persoon die de oorkaarsen krijgt zich ook totaal ontspannen.

Hebt U chronische of acute klachten? Of bent U niet zeker dat een oorkaars behandeling wel goed voor U is?
Vraag daarom raad aan de therapeut van Uw keuze.

Bij een geperforeerd trommelvlies, inplantaten van de middenoor beentjes, acute oorontsteking en huid-aandoeningen van het oor en de gehoorgang is een behandeling met oorkaarsen in het algemeen af te raden.

Uiterst zelden is er sprake van een allergische reactie, die zich kan uiten door jeuk en snel te verhelpen is met oordruppels.

Het gebruik van oorkaarsen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid indien niet toegepast door een vakkundige Therapeut.

OORKAARSEN EENVOUDIG EN VEILIG TE GEBRUIKEN.

 

Voorbereiding:

Om een optimale werking te verkrijgen schept de Therapeut een aangename sfeer met bijvoorbeeld onze ook op dat er geen haren in de omgeving van de vlam zijn. De behandelruimte mag niet tochtig zijn en de wordt tijdens de behandeling en rustperiode toegedekt. Men neemt een gemakkelijke zijligging aan, hoofd lichtjes ondersteund door een kussen zodat het oor naar boven gericht is. Sluit de ogen en geniet ten volle van de momenten van ontspanning.

Bij het opbranden van de kaars kunnen kleine koude deeltjes as wegvliegen (maar er is geen verbrandingsgevaar). Indien U wenst kan U de haren en de kleding afschermen met een doek.

Aansteken en branden:

Na de voorbereidingen neemt de partner plaats aan het hoofdeinde. Voordat men ze in het oor plaatst de oorkaars steeds aan de niet beschreven kant aansteken. Deze bevindt zich aan de andere zijde van de veiligheidsfilter.

De niet brandende kant van de oorkaars wordt verticaal in het oor geplaatst met een lichte draaiende beweging en met een zachte druk naar beneden om de gehoorgang volledig af te sluiten.De oorkaars is goed geplaatst als men geen rook ziet komen uit de gehoorgang en er
een fijn knetterend geluid wordt waargenomen.

De hand rust over het oor van de patiënt, de oorkaars geklemd tussen de vingers, dit geeft een gevoel van bescherming en geborgenheid.

De oorkaars gaat niet vanzelf uit. Laat ze opbranden tot ongeveer 1cm boven de rode streep zeker niet verder. Haal de oorkaars dan met een lichte draaiende beweging uit het oor en
doof ze in een glas water.

Beide oren behandelen:

Men moet steeds beide oren behandelen, oor na oor, zodat men het energetisch evenwicht verzekert. Na het verwijderen van de oorkaars maakt men het oor lichtjes schoon met een oorlepeltje, om eventuele condensresten die aan de kleine oorhaartjes en vooraan in de gehoorgang zijn blijven hangen te verwijderen.Nu gebruiken we Zellstrom-creme "electrique" van BIOSUN om de oorschelpen, de hals en eventueel de slapen en het voorhoofd in te smeren. Vooral de oorschelpen goed masseren door te kneden en te wrijven ca. 5min. dit om een goede doorstroming te krijgen.

Nazorg:

Een aansluitende rustperiode van ca.15-30 min ondersteunt zeer positief de nawerking. Ook hier kan een zachte achtergrondmuziek en geur aroma's de sfeer alleen nog maar verbeteren.

Opslag:

De oorkaarsen kan men het best in een droge en koele ruimte bewaren in een gesloten verpakking.

 

  HET BIOSUN TEAM

wenst U van harte veel succes en vreugde!

         


© Copyright voor tekst en foto's: BIOSUN, Duitsland